Đã xinh gái rồi lại còn lồn đẹp ai mà chịu nổi

Đã xinh gái rồi lại còn lồn đẹp ai mà chịu nổi

Đã xinh gái rồi lại còn lồn đẹp ai mà chịu nổi