Ngồi thiền cũng không yên với đứa cháu gái nứng lồn

Ngồi thiền cũng không yên với đứa cháu gái nứng lồn

Ngồi thiền cũng không yên với đứa cháu gái nứng lồn